Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarzy ze specjalizacją z zakresu: psychiatrii, chorób płuc lub będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, czy też chcących rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w wyżej wymienionych dziedzinach medycyny.

W czwartek (30 października) dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił tegoroczny ranking szpitali „Złota setka”, obejmujący 100 najlepszych szpitali w Polsce. Ranking przygotowywany jest przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” i ekspertów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Spełniliśmy wymagania Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i otrzymaliśmy certyfikaty systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego uroczyste wręczenie odbyło się w piątek (24 października).

W środę, 15 października w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Konieczność przeprowadzenia takich ćwiczeń wynika z rozporządzenia…

We wrześniu wykonaliśmy remont chodnika oraz parkingu przy wejściu do pawilonu, w którym mieści się Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii…

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza zainteresowanego podjęciem pracy w charakterze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej…

Nasze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wzbogaciło się o nowy sprzęt laboratoryjny. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakupiliśmy dygestorium…