Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży, z jednoczesnym objęciem stanowiska kierownika Ośrodka. Oferujemy mieszkanie. Oferty prosimy kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17 – 200 Hajnówka informacje telefoniczne pod numerem: 85  682 92 Continue Reading

O satysfakcji i skuteczności leczenia pacjenta często decyduje już jego pierwszy kontakt z pracownikiem szpitala. Chcąc więc zapewnić wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w naszej placówce Zespół ds. Etyki organizuje cykle spotkań personelu medycznego ze specjalistami…