• Diagnostyka

    .

    czytaj więcej
  • Oddziały Szpitalne

    Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

    czytaj więcej
  • POZ

    Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

    czytaj więcej
  • Fundusze i Programy

        Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

    czytaj więcej
  • E-zdrowie

    Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

    czytaj więcej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przygotował do zniszczenia dokumentację indywidualną  medyczną  (historie choroby),  pacjentów przebywających  w 1995 roku  w oddziałach szpitalnych ZOZ w Hajnówce. Continue Reading

Serdecznie zapraszamy w dniach: 28.08.2021 w godz. 11.00 ? 13.00oraz29.08.2021 w godz. 11.00 ? 13.00 do Plenerowego Punktu Szczepień mieszczącego sięna terenie parkingu Budy Leśne 1 ?Zwierzyniec?przy siedzibie Centrum Turystyki i Promocji ?Kraina Żubra?

Pracownia Endoskopii informuje, iż od dnia 20.08.2021r. do odwołania wstrzymana jest rejestracja pacjentów na badania endoskopowe.   Za utrudnienia PRZEPRASZAMY

Hajnowski Szpital jest wykonawcą projektu pn. ?Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim? współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie na obszarze gminy Narewka oraz Narew w okresie od Continue Reading

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówceposzukuje elektryków zainteresowanych podjęciem pracy w Sekcji Elektrotechniki i Aparatury Medycznej 

W ramach akcji promującej szczepienia przeciw COViD-19, Gmina Miejska Hajnówka zakupiła 68 sztuk ciśnieniomierzy naramiennych, które przekazane zostały, do Populacyjnego Punktu Szczepień mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarzy (mile widziane małżeństwa lekarskie) ze specjalizacją z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z perspektywą objęcia funkcji kierowniczej w: – Gminnym Ośrodku Zdrowia w Narwi

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarzy ze specjalizacją z zakresu gastroenterologii, zainteresowanych podjęciem pracy w Poradni Gastrologicznej oraz Pracowni Endoskopii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż od miesiąca maja w naszej placówce istnieje możliwość wzięcia udziału w rehabilitacji po COVID ? 19 w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SP ZOZ w Hajnówce wykonuje  test antygenowy jakościowy Panbio? COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott, wykrywający obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. Test posiada dopuszczenie i rekomendacje WHO.

Zakup i dostawa warzyw na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. a) złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 28 września 2021 r. do godziny 10:00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: „Zakup i dostawa warzyw na potrzeby SP ZOZ w Continue Reading

SWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/281757/zakup-i-dostawa-plynow-infuzyjnych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce-1 Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://tt.eb2b.com.pl Zmiana terminu składania ofert – do godz. 09 :00 w dniu 20.09.2021 r. Zmiana terminu otwarcia ofert: 20.09.2021r., o godzinie 09:10, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Continue Reading

SZANOWNI PAŃSTWO W związku z licznymi, kierowanymi do tutejszego Szpitala zapytaniami dotyczącymi możliwości podejmowania działań pomocowych na rzecz przebywających w naszej placówce cudzoziemców przekraczających granicę polsko-białoruską pragniemy niniejszym poinformować, iż osoby zainteresowane udzieleniem pomocy cudzoziemcom mogą przekazywać darowizny pieniężne na konto bankowe Zakładu: Nr konta: PKO BP S.A. ODDZIAŁ W HAJNÓWCE 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 IBAN: PL BIC: BPKOPLPW z dopiskiem Pomoc Cudzoziemcom Natomiast w sprawie ewentualnego przekazania wsparcia rzeczowego na ten cel prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z zakładowym Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta, Panią Joanną Troszczyńską – Reyman, Tel kont. (85) 682 91 16 e-mail: jtroszczynska@spzoz.hajnowka.pl