Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż w miesiącu wrześniu tradycyjnie już rozpoczynamy sezon szczepień przeciwgrypowych. Szczepienia osób zainteresowanych wykonywane będą w gabinetach zabiegowych…

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób płuc lub będącego w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, czy też chcącego rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w wyżej wymienionej dziedzinie medycyny…

Każdego roku 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek organizuje majówkę pielęgniarek. W tym dniu część pielęgniarek świętuje swój jubileusz pracy…