W związku z planowanym rozpoczęciem w najbliższym czasie kolejnego postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkoleń specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny Dyrekcja SP ZOZ w Hajnówce informuje, iż jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem lekarzy, którzy zakwalifikowani zostaną do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury bądź też w trybie pozarezydenckim i chcieliby rozpocząć realizowanie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza (specjalizacja w zakresie: pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ogólna, choroby wewnętrzne) do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Hajnówce oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Narwi.

Szanowny Pacjencie, jeśli otrzymałeś skierowanie do poradni specjalistycznej możesz skorzystać z wyszukiwarki w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne. Dzięki niemu uzyskasz informację o czasie oczekiwania na świadczenia udzielane w ramach wybranej przez poradni…

Przedmiotem konkursu są usługi medyczne w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 17. 10.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariacie Szpitala, pokój 121 , ul. doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce.

Jak już Państwa informowaliśmy podczas tegorocznego II Pikniku Myśliwskiego w Lipinach odbyła się licytacja „Myśliwi dzieciom”, z której dochód w wysokości 4 620 zł. przekazany został na rzecz naszego Oddziału Pediatrycznego.

Font Resize
Contrast