8 stycznia dniem wolnym od pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż dzień 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jest w Zakładzie dniem wolnym od pracy. Opiekę lekarską z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zabezpiecza w tym dniu Poradnia Ogólna Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce (ul. Piłsudskiego 10) (dla osób dorosłych) oraz Poradnia Ogólna Przychodni Rejonowej Nr 2 w Hajnówce (ul. Doc. Adama Dowgirda 9) (dla dzieci). Natomiast w przypadku nagłych zachorowań pacjenci powinni zgłaszać się do Szpitalnej Izby Przyjęć SP ZOZ w Hajnówce  (ul. Doc. A. Dowgirda 9).

Dyrekcja SP ZOZ w Hajnówce

 

 

 

 

 

 

     

Font Resize
Contrast