Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub też do szpitala, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania…

Trwa szósta edycja Nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego. Nagroda przyznawana jest lekarzom z Podlasia. Jej ideą jest promowanie lekarzy życzliwych i empatycznych…

W najbliższym okresie mogą wystąpić utrudnienia w zakresie dostępu do centralnej rejestracji oraz poradni specjalistycznych. Utrudnienia związane są z wdrażaniem systemu informatycznego e-zdrowie, czyli: zmianą urządzeń, zmianą sposobu rejestracji pacjenta oraz wdrożeniem elektronicznej obsługi medycznej pacjenta w poradniach. Za niedogodności przepraszamy.

Czas rozliczeń z fiskusem rozpoczął się. Od kilku lat istnieje możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na cele Organizacji Pożytku Publicznego. Przekaż 1 proc. podatku na rzecz SPZOZ w Hajnówce, za pośrednictwem Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Sam zdecyduj na jaki oddział szpitalny chcesz przekazać część swojego podatku…

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarzy ze specjalizacją z zakresu: psychiatrii, chorób płuc lub będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, czy też chcących rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w wyżej wymienionych dziedzinach medycyny.