Wyznawcom Prawosławia życzymy aby nadchodzące Święta Wielkanocne wniosły do Państwa serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło oraz nadzieję.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czeremsze, z jednoczesnym objęciem stanowiska kierownika Ośrodka…

O satysfakcji i skuteczności leczenia pacjenta często decyduje już jego pierwszy kontakt z pracownikiem szpitala. Chcąc więc zapewnić wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w naszej placówce Zespół ds. Etyki organizuje cykle spotkań personelu medycznego ze specjalistami…

Trwa czas rozliczeń z fiskusem. Od kilku lat istnieje możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na cele Organizacji Pożytku Publicznego. Możesz podarować 1 proc. podatku na rzecz SPZOZ w Hajnówce, za pośrednictwem Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Sam zdecyduj na jaki oddział szpitalny chcesz przekazać część swojego podatku.