Każdego roku 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek organizuje majówkę pielęgniarek. W tym dniu część pielęgniarek świętuje swój jubileusz pracy…

Szanowni Państwo, informujemy, iż uległ zmianie dotychczasowy adres siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Nowy adres Zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17- 200 Hajnówka

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Hajnówce – 1, 2, 3, 6 czerwca przy Urzędzie Miasta, Zina 1 oraz 1 czerwca w Kleszczelach przy Miejskim Ośrodku Kultury…

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub też do szpitala, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania…

Trwa szósta edycja Nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego. Nagroda przyznawana jest lekarzom z Podlasia. Jej ideą jest promowanie lekarzy życzliwych i empatycznych…