Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu „Godna jesień życia”. 

 Z wypożyczanego sprzętu skorzystać mogą uprzedni pacjenci oddziałów szpitalnych, a w szczególności pacjenci Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Hajnówce i jednocześnie będących mieszkańcami terenu powiatu hajnowskiego. 

Dodatkowo wypożyczalnia świadczy odpłatnie usługę dostarczenia i odbioru sprzętu wielkogabarytowego do i z miejsca zamieszkania biorącego do używania. Wypożyczalnia świadczy swe usługi w dniach od poniedziałku do czwartku, w godz. od 8.00 do 13.00. Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Szczegółowe informacje na temat zasad i rodzaju wypożyczanego sprzętu pod linkiem http://spzoz.hajnowka.pl/wypozyczalnia/

Font Resize
Contrast