• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Budowa przeciwpożarowego wyłącznika oraz montaż instalacji elektrycznych w obiektach SP ZOZ w Hajnówce

„Budowa przeciwpożarowego wyłącznika oraz montaż instalacji elektrycznych w obiektach SP ZOZ w Hajnówce”

1.Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia: 21.01.2021 r. do godziny 10:00.

2.Oferty można też złożyć w wersji papierowej podpisanej przez osobę umocowaną do podpisania oferty i złożenie do Sekretariatu SP ZOZ w Hajnówce w wymaganym terminie w SIWZ ogłoszeniu, tj. do dnia: 21.01.2021 r. do godziny 10:00.

3.Oferty złożone w formie papierowej jak i za pomocą platformy, zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 21.01.2021 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego (tj. SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9) w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (administracja pok. 114).

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/227297/budowa-przeciwpozarowego-wylacznika-oraz-montaz-instalacji-elektrycznych-w-obiektach-sp-zoz-w-hajnowce

Proszę na ten odnośnik wyżej kliknąć i tam znajdzie się całe postępowanie z załącznikami.

Font Resize
Contrast