Konkursy

Świadczenie usług pielęgniarskich

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym. Oferty należy składać do 14 lipca 2016 r., godz. 12.00.

Świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 12.00.

Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej Ordynacji Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej. Termin złożenia ofert: 2 października 2015 r. do godz. 12.00.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na: świadczenia usług zdrowotnych z zakresu psychoterapii leczenia uzależnień realizowanej w warunkach ambulatoryjnych w ramach funkcjonowania Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Hajnówce. Umowy zostaną zawarte na okres: od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czeremsze oraz świadczenie usług zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Umowy zostaną zawarte na okres: od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.

Font Resize
Contrast