Zakup i dostawa produktów leczniczych  na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 25.03.2021 r. do godziny 09.00 . UWAGA Zmiana terminu składania ofert: do dnia: 26.03.2021 r. do godziny 09 :00.