Zamówienia w 2015 roku

Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego

Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego w ramach projektu Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 03.11.2015, godzina 10:00.
UWAGA ZMIANA: termin składania ofert 05.11.2015 r. (czwartek) godz. 10.00.

Zakup i dostawa testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE. Termin składania ofert: 28.10.2015, godzina 10:00.

Modernizacja pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce

Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni rentgenodiagnostyki w ramach projektu „Modernizacji pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce”. Oferty należy złożyć do 23.10.2015r., do godz. 10.00.
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.

Implanty ortopedyczne

Zakup i dostawa endoprotez, implantów, cementu kostnego, sprzętu jednorazowego użytku do autotransfuzji i innych zespoleń używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Termin składania ofert 4.11.2015, godz. 10:00

Zakup i dostawa gazu płynnego

Zakup i dostawa gazu płynnego – propan techniczny i oleju opałowego lekkiego nr sprawy: 2015/PN/OLEJ/GAZ/01. Termin składania ofert: 15.09.2015, godz. 10:00.

Font Resize
Contrast