Zamówienia w 2016 roku

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 29.06.2016 godz. 10:00. UWAGA ZMIANA: termin składania ofert 08.07.2016 r.

Świadczenie usługi sprzątania

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń rehabilitacji dzieci , poradni dziecięcej, ogólnej, poradni specjalistycznych oraz pomieszczeń administracji i rehabilitacji – pobyt dzienny. Termin składania ofert: 27.06.2016 godzina 10:00,

Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń po pralni

Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń po pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w szpitalu w Hajnówce ul. Doc. A. Dowgirda 9, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert: 23.05.2016 godzina 10:00.

Zakup i dostawa implantów

Zakup i dostawa implantów używanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej. Termin składania ofert: 15.04.2016 godzina 10:00.

Font Resize
Contrast