Zamówienia w 2016 roku

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę ziemniaków, buraków i marchwi.

Produkty farmaceutyczne

Zakup i dostawa leków ( 185 części ). Termin składania ofert 16.5.2016 – 10:00. UWAGA: Zmiana terminu 19.05.2016r.

Zakup i dostawa łóżek

Zakup i dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej z materacami przeciwodleżynowymi na potrzeby OIT. Termin składania ofert: 25.03.2016 godzina 10:00.

Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń po pralni

Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń po pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w szpitalu w Hajnówce, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert: 31.03.2016 godzina 10:00. UWAGA: Zmiana terminu składania ofert – 05.05.2016r.

Materiały laboratoryjne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatorakoagulometrycznego oraz dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi i probówek do pobierania krwi włośniczkowej. Termin składania ofert 23.03.2016 – 10:00

Font Resize
Contrast