Zamówienia w 2017 roku

Wykonanie pokrycia dachu budynku E szpitala SP ZOZ w Hajnówce

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ-DACH zalacznik-nr-1-form-oferty zalacznik-nr-2-wykaz-robot zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-z-art.22-ust.-1 zalacznik-nr-4-gr.-kap. zmiana-30.06.17r.-zalacznik-nr-5-projekt-umowy-1 Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-Wykonawcy-ws.-obowiazku-poda zmiana załącznika nr 5 kwota przeznaczona zbiorcze zestawinie ofert informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        

Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej – Remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z rooming in szpitala w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9. Termin składania ofert 2017-07-03, godzina: 10:00.

Font Resize
Contrast