Zamówienia w 2018 roku

Materiały laboratoryjne

Przetarg nieograniczony na: dzierżawę automatycznego analizatora koagulometrycznego wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych; dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi i probówek do pobierania krwi włośniczkowej. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2018 r. o godzinie 10.00.

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2018 r. o godzinie 10:00. UWAGA ZMIANA: termin składania ofert upływa 29.11.2018r. o godzinie 10:00.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów SPZOZ Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawa szczepionek przeciw KZM

Zakup i dostawa szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Termin składania ofert upływa dnia  22.10.2018 r. o godzinie 10:00. Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2018 r. o godzinie 10:00.

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych OKPW 2x40W i opraw  porcelanowych 60 W na energooszczędne oświetlenie LED w pomieszczeniach działu dziennej rehabilitacji leczniczej  i centralnej sterylizatorni  szpitala. Termin składania ofert: 2018-09-18, godzina: 10:00.

Font Resize
Contrast