Zamówienia w 2018 roku

Zakup i dostawa leków

Zakup i dostawa leków do SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2018 r. o godzinie 10:00.

Wymiana opraw oświetleniowych

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych OKPW 2x40W na energooszczędne oświetlenie LED w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych wewnątrz szpitala SPZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert 2018-04-11, godzina: 10:00. UWAGA: zmiana terminu składania ofert na 13.04.2018.

Przebudowa Bloku Operacyjnego

Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (cz. parteru bud. „B” i „D”) Szpitala w Hajnówce. Termin składania ofert: 2018-04-18, godzina: 12:00. UWAGA ZMIANA: termin składania ofert 8 maja 2018r.

Zakup i dostawa endoprotez, implantów

Zakup i dostawa endoprotez, implantów, przyrządów oraz zestawów używanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej (uzupełnienie). Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2018 r. o godzinie 10:00.

Font Resize
Contrast