Zamówienia w 2019 roku

Zakup i dostawa leków

Zakup i dostawa leków Termin składania ofert : 2019-05-15, godzina: 09:00. UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP

Zakup i dostawa endoprotez, implantów, cementu kostnego

Zakup i dostawa endoprotez, implantów, cementu kostnego i sprzętu jednorazowego użytku do autotransfuzji i innych zespoleń używanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej. Termin  składania ofert do godz. 09:00 14.05.2019 r.  UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP

Zakup i dostawa aparatu do rentgenodiagnostyki wraz z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do zakupywanego sprzętu oraz sprzętu wraz z zakupem serwera do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Termin  składania ofert do godz. 09:00 09.05.2019 r.  UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP

Zakup i dostawa ambulansu

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym . Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2019 r. o godzinie 10:00

Wyposażenie Bloku Operacyjnego i OAiIT – uzupełnienie

„Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii- uzupełnienie”. Termin składania ofert do godz. 09:00 10.04.2019 r. UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP

Font Resize
Contrast