Zamówienia w 2019 roku

Zakup i dostawa leków.

Zakup i dostawa leków – uzupełnienie dla pakietów: 8B, 19, 21, 26, 38, 50B, 66, 90 poz. 4. Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2019 r. o godzinie 10:00 Uwaga zmiana terminu składania ofert: 16.07.2019 r. o godz. 10:00

Wywóz i utylizację odpadów komunalnych

Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka. Termin składania ofert: 2019-06-28, godzina: 10:00

Zakup i dostawę endoprotez, implantów i sprzętu jednorazowego użytku do autotransfuzji używanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej- uzupełnienie. Termin składania ofert 04.07.2019 r. do godz. 09:00. UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP

Font Resize
Contrast