• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zamówienia w 2020 roku

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 23.10.2020 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń 2020/PN/SPRZ.CS/01 Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia: 12.11.2020 r. do godz. 10:00 https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/211207/slug/  

Zakup i dostawa endoprotez i sprzętu jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego używanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej do SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 2020-10-08  godzina 09:00 https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/203946/zakup-i-dostawe-endoprotez-i-sprzetu-jednorazowego-uzytku-do-odsysania-z-pola-operacyjnego-uzywanych-w-chirurgii-urazowo-ortopedycznej Postępowanie jest też widoczne pod adresami https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html https://platforma.eb2b.com.pl  https://tt.eb2b.com.pl  

Font Resize
Contrast