Zapytania w 2016 roku

Świadczenie usługi pełnienia funkcji kierownika projektu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”. Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2016 r. do godziny 10.00.

Sporządzenie scenariusza pożarowego szpitala

Sporządzenie „Scenariusza pożarowego szpitala SPZOZ w Hajnówce” i aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”. Ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2016 r. do godziny 1000.

Modernizacja hydrantów

Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku szpitala SPZOZ Hajnówce przy ul. Doc Adama Dowgirda 9. Ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2016 r. do godziny 10.00.

Modernizacja dźwigu osobowego

Modernizacja dźwigu osobowego( nr rej. 310101367)  w budynku D  szpitala SP ZOZ w Hajnówce.     Sprostowanie siwz i projektu umowy SIWZ_winda_2016 UMOWA-winda-2016 FORMULARZ_OFERTY_-_winda_D           wyniki informacja o dokonaniu korekty

Wykonanie pokrycia dachu

Wykonanie pokrycia dachu na budynku garażu i dwupiętrowej części kotłowni w SP ZOZ w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2016 r. do godziny 10.00.

Wywóz i utylizacja odpadów

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2016 r. do godziny 10.00

Świadczenie usługi dozorowania obiektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usługi dozorowania obiektu Przychodni Nr1 SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Piłsudskiego 10.

Font Resize
Contrast