Zapytania w 2017 roku

Zakup ambulansu przewozowego

Zakup ambulansu przewozowego typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2017 r. do godziny 10.00.  Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 10.00.

Zakup i dostawa środków czystości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce (pakiet 3). Ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2017 r. do godziny 10.00. 

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2017 r. do godziny 10.00.

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów zużywalnych do Pracowni RTG. Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2017 r. do godziny 10.00.

Font Resize
Contrast