Zapytania w 2019 roku

Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Termin składania 03.10.2019r., o godz. 10:00. UWAGA Zmiana terminu składania ofert upływa 07.10.2019 r. o godzinie 10:00.

Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka. Oferty należy składać do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00

Remont chodnika

Remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Dowgirda 9 oraz remont podestu wejściowego do budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Piłsudskiego 10. Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2019 r. do godziny 10.00.

Font Resize
Contrast