Skargi i wnioski


 

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć (pisemnie bądź ustnie) skargę lub wniosek. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone.

Skargi i wnioski można składać:
● bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala,
● do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub koordynatora/kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej Szpitala,
● za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-2oo Hajnówka
● za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: spzoz@hajnowka.pl,
● za pośrednictwem faksu pod numerem: 85 682 92 95,

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szpitala

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Font Resize
Contrast