Dobre wieści z Urzędu Marszałkowskiego

Miło jest nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wyposażenie Pracowni RTG w nowoczesny aparat RTG, w celu poprawy jakości badań diagnostycznych oraz zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju.

Obok nowoczesnej aparatury nasz szpital zostanie wyposażony także w serwer do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Nowy aparat RTG ma charakteryzować się najwyższym poziomem obrazowania, a także obniżeniem parametrów ekspozycji pacjentów na promieniowanie. Aparat będzie w większym zakresie niż obecnie posiadany sprzęt,  dostosowany do osób niepełnosprawnych, otyłych, mających problemy ze zmianą pozycji ciała.

W ramach inwestycji wykonane zostaną także prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczenia do zakupywanego sprzętu.  Całość inwestycji kosztować będzie blisko 1 mln zł, w tym 712 tys. zł zostanie pokrytych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

W lutym planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i dostosowanie pomieszczeń. Zakończenie działań w ramach projektu planowane jest do końca października 2019r.

Font Resize
Contrast