Dostawę, wykonanie i montaż mebli

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce  zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawę, wykonanie i montaż  mebli na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”.  Ofertę należy złożyć do dnia 07-10-2016 r. do godziny 1000.

Font Resize
Contrast