Dzienny Dom Opieki Medycznej


 

Kierownik:
mgr Mirosława Karbowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Z usług Dziennego Domu mogą skorzystać:

● osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających;

● osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

● osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką poz i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają hospitalizacji.

W trakcie dziennych pobytów, w warunkach zbliżonych do domowych, pacjenci mogą korzystać z opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających, usług medycznych i edukacyjnych wymaganych stanem zdrowia pacjenta.

 

Pobyt na oddziale jest bezpłatny –

– finansowany ze środków z Departamentu Funduszy Europejskich

Ministerstwa Zdrowia.

 

Podstawa przyjęcia:

● skierowanie, które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym)

● karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel’a (punktacja 40-65)

● karta informacyjna z pobytu w szpitalu

 

 

Godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Kontakt:

tel. 575 775 102; 85 682 92 09

 

Pliki do pobrania:

Skierowanie do DDOM
Karta_oceny_świadczeniobiorcy
Formularz_zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące danych osobowych

 

 

 

Font Resize
Contrast