17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190  |  tel. 085 682 9202  |  Fax 085 682 9295  |  email: spzoz@hajnowka.pl
SPZOZ
INNE
ONLINE


Biuletyn Informacji Publicznej statystyka

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Biuletyn Informacji Publicznej
Z OSTATNIEJ CHWILI
Poradnik pacjenta

Przeczytano: 23970 razyMISJA SPZOZ w Hajnówce:

Możecie nam zaufać

- naszym celem jest troska

o Wasze zdrowie.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM
DO SZPITALA W HAJNÓWCE


I. Wykaz niezbędnych dokumentów:
1. Skierowanie do szpitala
2. Dokument tożsamości /dowód osobisty lub paszport/
3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
4. Karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych -/jeśli są w posiadaniu/
5. Aktualne badania laboratoryjne oraz inne np. usg, rtg -/jeśli są w posiadaniu/
6. Dokument stwierdzający grupę krwi – /jeśli została wykonana/
7. Inne dane: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę
nad pacjentem

W przypadku hospitalizacji dziecka dodatkowo:
1. PESEL dziecka
2. Książeczka zdrowia dziecka
W przypadku hospitalizacji kobiety w ciąży:
1. Karta ciąży
2. Wyniki badań wykonywanych w ciąży - / jeżeli pacjentka posiada /
3. Dokument stwierdzający grupę krwi - / jeśli została wykonana /

II. Wykaz niezbędnych przyborów osobistych:
1. Przybory toaletowe: /mydło, szampon, żel pod prysznic, gąbka kąpielowa, grzebień, szczotka i pasta do zębów, plastikowe opakowanie na protezę/
2. Przybory do golenia
3. Pidżama, szlafrok, bielizna osobista
4. Kapcie, klapki piankowe pod prysznic, tenisówki lub trampki na gumowej podeszwie – /oddział rehabilitacja, ortopedia/
5. Ręczniki 2szt.
6. Łyżeczka, kubek -/ z lekkiego tworzywa sztucznego - odc. zamknięty oddz. psychiatryczny/
7. Papier toaletowy, chusteczki, wkładki higieniczne
8. Dres w przypadku oddz. rehabilitacyjnego
9. Leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu
10. Inne przedmioty użytku prywatnego np. okulary, aparat słuchowy, długopis.
Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby (wielkość jej nie może być większa jak 30cm x 35cm x 35cm) lub reklamówki, która powinna zmieścić się w szafce przy/łóżkoewj pacjenta. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przechowywania toreb na podłodze - pod łóżkiem lub przy szafce.

W przypadku osób obłożnie chorych prosimy o zabezpieczenie w balsam odżywczy
do ciała, większą ilość ręczników, myjki frotte – 2szt, gąbka kąpielowa, dodatkową bieliznę osobistą.


Zgłaszając się do Izby Przyjęć Szpitala lub do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport
- osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – legitymacja ubezpieczeniowa z aktualny wpisem i pieczątką pracodawcy, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę
- osoba prowadząca działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
- osoby ubezpieczone w KRUS – zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
- emeryta, rencista – legitymacja emeryta lub rencisty, >aktualny odcinek emerytury lub renty; >zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA)
- osoba bezrobotna – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
- osoba ubezpieczająca się dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłaconej składki zdrowotnej
- członek rodziny osoby ubezpieczonej – legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, >aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, >zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członka rodziny > lub
- legitymacja emeryta / rencisty z wpisanymi członkami rodziny
- dzieci uczące się pomiędzy 18 - 26 rokiem życia dodatkowo legitymacja ucznia
lub studenta,
- studenci po 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
- osoba nie/ubezpieczona (spełniające kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej) – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
- osoba ubezpieczona w innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): > karta EKUZ / lub inny certyfikat ją zastępujący, > cudzoziemiec zamieszkały na terenie RP poświadczenie wydane przez NFZ.
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30dni od: >daty wystawienia zaświadczenia, >daty poświadczenia legitymacji, >daty opłacenia składki - dowód wpłaty, ZUS RMUA, daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:
- legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
- zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy ważna 90dni od dnia określonego w decyzji.***********************************************************************************

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO DABAŃ LABORATORYJNYCH


Właściwe przygotowanie się do badań jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyniku.

1. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych powinno odbywać się w godzinach porannych tj. pomiędzy godziną 7-10.

2. Pacjent powinien być na czczo, około 12 godzin po ostatnim posiłku, tzn. nie powinien przyjmować żadnych pokarmów ani płynów oprócz wody.

3. Pacjent powinien być po nocnym wypoczynku, a pobranie krwi powinno być poprzedzone około 15 min wypoczynkiem w pozycji siedzącej. Należy ograniczyć na kilka dni przed badaniem nadmierną aktywność fizyczną.

4. Pacjent powinien zgłosić się na badania przed zażyciem leków i preparatów witaminowych o ile nie zaburza to procesu leczenia. Zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania.

5. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (inaczej DTTG, krzywa glikemiczna) wiąże się z koniecznością zastosowania przez pacjenta 3-dniowego normalnego trybu życia.
• pacjent powinien pozostać na normalnej diecie bez ograniczeń (dieta normowęglowodanowa) oraz zachować dotychczasową aktywność fizyczną;
• przed testem pacjent powinien być na czczo, około 12 godz ( minimum 8 godz);
• test należy rozpocząć w godzinach porannych ( 7 – 9 );
• test rozpoczyna się pobraniem krwi w celu oznaczenia glikemii na czczo;
• następnie pacjent powinien wypić roztwór glukozy (75 g glukozy w 250-300 ml wody) w ciągu maksymalnie 5 minut;
• w czasie trwania testu pacjent powinien zachować normalną aktywność fizyczną – bez wykonywania pracy;
• po 120 min. od podania roztworu glukozy pobrana jest krew w celu oznaczenia glikemii;

1. POBIERANIE MOCZU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH.

A. Mocz do badania ogólnego powinien być pobrany:

• Po nocnym odpoczynku;
• Po dokładnej porannej toalecie;
• Powinien pochodzić z pierwszej porannej porcji moczu;
• Powinien być oddany ze środkowego strumienia w ilości 50-100 ml do jednorazowego pojemnika służącego do badania ogólnego moczu;
• Po odstawieniu leków i preparatów witaminowych mających wpływ na poziom mierzonego składnika o ile nie zaburza to procesu leczenia;
• Jeżeli istnieją trudności z pobraniem, minimalna ilość moczu, którą można poddać analizie wynosi 10 ml;
• Podpisany pojemnik (imię i nazwisko) z moczem należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym od pobrania niż 1 godzina. Jeżeli nie jest to możliwe można przechować próbkę moczu w temp.4-8 ºC do 4 godzin;
• Badania moczu nie należy wykonywać w czasie menstruacji oraz intensywnych treningów sportowych;

Uwaga. Od dzieci i osób starszych z chorobami przewlekłymi układu moczowego jeżeli nie jest możliwe całonocne utrzymanie moczu, należy pobrać drugą poranną porcję moczu (czas zalegania moczu w pęcherzu musi wynosić 4 godz.).

B. Mocz do badania mikrobiologicznego:
• Po dokładnym umyciu okolicy ujścia cewki moczowej, poranną próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia, należy pobrać do sterylnego pojemnika w ilości ok. 5 ml.
• Podpisany pojemnik (imię i nazwisko) z moczem należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym od pobrania niż 1 godz. Jeżeli nie jest to możliwe można przechować próbkę moczu w temp.4-8ºC do 4 godzin.

C. Dobowa zbiórka moczu (DZM) :

• W dniu, w którym rozpoczyna się zbieranie moczu należy odrzucić poranną porcję moczu (pacjent po nocy oddaje mocz do sedesu).
• Należy wykonać poranną toaletę, a następne porcje moczu oddawać przez 24 godz. do czystego pojemnika przeznaczonego do DZM (ostatnią porcją moczu jest poranna porcja z dnia następnego).
• Mocz należy przechowywać przez czas prowadzenia zbiórki w temp. 4-8 º C.
• Po zakończeniu zbiórki mocz należy wymieszać i zmierzyć ilość ml moczu.
• Próbkę moczu w ilości 50-100 ml w podpisanym pojemniku (imię i nazwisko, ilość dobowej zbiórki moczu) należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

D. Mocz na badanie narkotyków:

Niewielką ilość moczu należy pobrać do jednorazowego pojemnika, podpisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować do 8 godz. w temp. pokojowej oraz w temp. 2-8 º C do 48 godzin.

2. POBIERANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH.

A. Badanie kału ogólne i parazytologiczne
• Kał należy oddać do czystego i suchego naczynia, a następnie pobrać ok.10 g (grudka wielkości orzecha włoskiego), z różnych miejsc próbki kałowej za pomocą plastikowej łopatki będącej w zestawie pojemnika przeznaczonego do badania kału.
• Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik z kałem dostarczyć do laboratorium (można przechować w temp. 4-8 ºC do 24 godz).
B. Krew utajona w kale
• Niewielką ilość kału pobrać do jednorazowego pojemnika.
• Dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 4 godz..(można przechować w temp.4-8 ºC do 24 godz).
• Przed badaniem kału na krew utajoną należy odstawić na 48 godzin alkohol i aspirynę.
• Badania nie należy wykonywać przy krwawiących hemoroidach i obecnej krwi w moczu oraz w
czasie trwania menstruacji ( po 3 dniach).
C. Kał do badań mikrobiologicznych
• Próbki kału do badań bakteriologicznych oraz na obecność Rotavirusów, Adenovirusów, Norowirusów i toksynę Clostridium difficile powinny być pobrane do sterylnych pojemników, szczelnie zamkniętych. Zaleca się pobranie 1-2 ml lub 1-2 g kału (wielkość grochu).
• W przypadku badania w kierunku Sallmonella, Shigella należy pobrać materiał 3-krotnie. Po pobraniu materiał dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Do badań można wykorzystać wymaz z odbytu, pobierany na wymazówki z podłożem transportowym( czas przechowywania w temp. pokojowej do 48 godz).
• Pobrany kał na Rotavirusy, Adenovirusy, Norowirusy, toksynę C.difficile można przechować w temp. 2-8 ºC do 48 godzin.
D. Kał na wykrywanie antygenów Giardia lamblia
Niewielką ilość kału(1-2 g lub 1-2 ml) należy pobrać do podpisanego pojemnika jednorazowego i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować w temp.od 2-8 ºC do 48 godzin.
E. Kał na wykrywanie antygenów Helicobacter pylori
Niewielką ilość kału (1-2 g) należy pobrać do podpisanego pojemnika jednorazowego i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować od 2-8 st C do 48 godzin. Nie zaleca się wykonywania badań w kale biegunkowym.
F. Badanie na owsiki
Materiał pobiera się ze skóry otaczającej odbyt, w tym celu rano nie wykonując porannej toalety! należy przykleić przeźroczystą taśmę klejącą do okolicy odbytu, a następnie nakleić ją na szkiełko podstawowe mikroskopowe.

3. POBIERANIE WYMAZU Z GARDŁA
Pacjent powinien być na czczo. Jamę ustną należy przepłukać wodą przegotowaną. Przytrzymując szpatułką język, w celu uwidocznienia miejsca pobrania, wymazówką pobieramy materiał z tylnej ściany gardła i/lub powierzchni migdałków (miejsca zmienione zapalnie, czopy ropne). W przypadku suchych błon śluzowych należy wymazówkę zwilżyć jałowym roztworem soli fizjologicznej. Przy pobraniu nie dotykać wymazówką języka, języczka podniebiennnego i nie zanieczyścić materiału śliną. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

4. POBIERANIE WYMAZU Z NOSA
Wymaz z nosa pobiera się wymazówką suchą lub zwilżoną jałowym roztworem soli fizjologicznej. Z każdego kanału nosowego materiał pobiera się oddzielną wymazówką. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

5. POBIERANIE WYMAZU Z UCHA
Przed pobraniem materiału skórę ucha należy oczyścić alkoholem. Po wyschnięciu skóry materiał ze zmian chorobowych należy pobrać wymazówką zwilżoną jałowym roztworem soli fizjologicznej. Materiał jak najszybciej należy dostarczyć do laboratorium. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

6. POBIERANIE PLWOCINY
Plwocinę pobiera się rano, na czczo, po uprzednim umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą. Pacjent powinien odkrztusić plwocinę do jałowego pojemnika (objętość 1-3 ml). Podpisany pojemnik należy dostarczyć w czasie do 1 godziny od pobrania w temperaturze pokojowej, jeżeli nie jest to możliwe przechować próbkę w temp.4-8ºC do 4 godz.

7. POBIERANIE WYMAZÓW Z RAN, ZMIAN ROPNYCH, ODLEŻYN
Przed pobraniem materiału należy odkazić skórę alkoholem. W przypadku zmian ropnych, otworzyć ropień. Pierwszą porcję ropy odrzucić, a drugą porcję pobrać jałową wymazówką. Z ran, owrzodzeń, odleżyn usuwamy zeschniętą wydzielinę i oczyszczamy powierzchnię jałowym roztworem soli fizjologicznej. Przy pomocy wymazówki pobieramy materiał z najgłębszego miejsca zmiany chorobowej. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

8. POBIERANIE NASIENIA- seminogram
Przed badaniem wymagane jest ok. 2-7 dni abstynencji seksualnej. Nasienie oddane drogą masturbacji bezpośrednio do sterylnego pojemnika należy dostarczać jak najszybciej do laboratorium, maksymalnie do 1 godziny. Nasienie należy transportować w temperaturze ok. 37-38 oC. Na wynik ma wpływ: przemęczenie, ostatnio przebyte choroby z epizodem gorączkowym, spożywanie alkoholu oraz zbyt długi czas abstynencji seksualnej. Po kuracji antybiotykowej należy odczekać ok. 2 tygodnie.
 


***********************************************************************************************

Jak skorzystać z usług poradni ?

Pacjent zostaje przyjęty do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo innego uprawnionego podmiotu po uprzedniej rejestracji.
 
Kiedy skierowanie nie jest wymagane?
 

Bez skierowania udziela się świadczeń w poradniach
:


-ginekologiczno – położniczej

-dermatologicznej

-onkologicznej

-okulistycznej

-zdrowia psychicznego

-leczenia uzależnień
 
 
 
Bez skierowania udziela się ponadto świadczeń pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
 
Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
 
-chorych na gruźlicę
-zakażonych wirusem HIV

-inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 
 
 
 
Jak się zarejestrować?

Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich.
 
 
Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem:
 
 
(085) 682 91 70 – w przypadku poradni mieszczących się przy ul. Lipowej 190  
(085) 682 91 76    (za wyjątkiem Poradni Ginekologiczno – Położniczej)

(085) 682 91 60 – w przypadku Poradni Ginekologiczno – Położniczej

(085) 682 90 02 – w przypadku Poradni Dermatologicznej
(085) 682 90 03 – w przypadku Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni
Zdrowia Psychicznego
(085) 682 90 07 – w przypadku Poradni Reumatologicznej
 
 
Jakie dokumenty należy posiadać w trakcie wizyty? 

 
Pacjent zgłaszający się lub skierowany do leczenia w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości oraz aktualnej legitymacji ubezpieczeniowej bądź też innego dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, którym może być:
 
 
 
 
 
 - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
-  w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS: legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne
-  w przypadku emerytów i rencistów: legitymacja emeryta i rencisty wraz z aktualnym
odcinkiem emerytury lub renty
-  w przypadku osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

-  w przypadku osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz
z aktualnym dowodem opłaty składki
-  w przypadku osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej: decyzja wójta
(burmistrza gminy)
-  w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej: dowód opłacenia składki
zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy bądź też legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty   
 
 
 
 
 
W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów bądź też w przypadku braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń, świadczenia udzielane są za odpłatnością na warunkach określonych w cenniku świadczeń medycznych SPZOZ w Hajnówce (cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej).
 
 
Nie dotyczy to:
 
 
osób, które nie ukończyły 18 roku życia pacjentek w okresie ciąży, porodu i połogu osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków osób dotkniętych chorobą zakaźną osób odbywających karę pozbawienia wolności.
PowrótMożecie nam zaufać - naszym celem jest troska
o Wasze zdrowie

Misją naszego Szpitala jest objęcie wszystkich naszych potencjalnych pacjentów kompleksową opieką medyczną na jak najwyższym poziomie jakości.
Naszą ambicją jest odgrywanie wiodącej roli w organizacji systemu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego regionu. Stale definiujemy i monitorujemy potrzeby zdrowotne naszych pacjentów podejmując działania zmierzające do ich realizacji. Doskonalimy zawodowo nasz personel, aby sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny. Jestesmy Szpitalem Przyjaznym Dziecku a nasze pacjentki mogš Rodzić po Ludzku. To do czegos zobowiazuje i o czyms swiadczy. Dlatego: Możecie nam zaufać!

Uwaga!Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż z dniem 1 wrzesnia 2011 r. swiadczenia z zakresu nocnej i swiatecznej opieki zdrowotnej, zabezpieczane w dni powszednie od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia nastepnego oraz w dni swišteczne i wolne od pracy, które realizowane były w ostatnim czasie przez Pogotowie Ratunkowe, udzielane beda w hajnowskim Szpitalu. W zwiazku z powyższym, w przypadkach zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, które nie sa stanem nagłym, pacjenci powinni zgłaszac sie do siedziby Izby Przyjec SPZOZ w Hajnówce, ul Lipowa 190, tel. kont. (85) 682 91 11.