Informacja o zamiarze zniszczenia dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przygotował do zniszczenia dokumentację indywidualną  medyczną  (karty choroby),  pacjentów poradni specjalistycznych i ogólnej dla terminu ostatniej wizyty w roku 1996.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się po odbiór dokumentacji medycznej z w/w zakresu do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej (pokój 115) w godzinach 8 – 15 w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.

 

Font Resize
Contrast