Informacja

W nawiązaniu do zamieszonego uprzednio ogłoszenia o pilnej potrzebie zatrudnienia pracownika biurowego do pracy w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce pragnie poinformować, iż żaden z kandydatów, którzy w przewidzianym do tego terminie złożyli oferty pracy nie spełnił wymogów i kryteriów do zatrudnienia w Zakładzie.

Font Resize
Contrast