• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Ważne komunikaty – zmiany organizacyjne

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom i personelowi.

 

 

TELEPORADA

Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej lub za pomocą e-rejestracji. Pracownik rejestracji medycznej po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, wpisuje świadczenie zdrowotne do harmonogramu teleporad oraz informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada. 

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

 • zasłonić usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • mieć zmierzoną temperaturę.

Zasady:

✔ teleporada realizowana jest telefonicznie;

✔ termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;

✔ w ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem telefonicznie – połączenie realizowane jest z numeru zastrzeżonego więc wymagana jest ze strony pacjenta możliwość odbioru takich połączeń;

✔ przed udzieleniem świadczenia następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości pacjenta

✔ teleporada skutkuje jej anulowaniem po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut;

✔ w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;

✔ odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni; o tym jak założyć IKP pod linkiem http://spzoz.hajnowka.pl/zaloz-internetowe-konto-pacjenta/

✔ zlecenia na badania laboratoryjne, na wykonanie badań obrazowych (rtg, usg) są do odbioru w rejestracji przychodni.

ZLECENIA TESTÓW W KIERUNKU COVID-19

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia od września 2020r. lekarze POZ mogą zlecić wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewają lub rozpoznali zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).  W myśl zapisów wskazaniem do zlecenia testu są następujące objawy: temperatura ciała powyżej 38 st. C, kaszel i duszności, a także utrata węchu lub smaku. Pobranie materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa obywa się w Mobilnym Punkcie Pobrań znajdującym się przy wejściu do Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. Punk Pobrań czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 7.05 – 9.20 oraz 16.45 – 19.00. Z punktu można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Numer telefonu: 606 996 889. 

Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL, przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego. Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

ADMINISTRACJA

W przypadku jakichkolwiek spraw wymagających ich realizacji w administracji Szpitala prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny, za pomocą poczty e-mail  lub tradycyjnej. 

PRZED WIZYTĄ W SPZOZ

Każda osoba przed wizytą w placówkach SP ZOZ w Hajnówce powinna zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru wyniesie 38 stopni C lub będzie wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz dana osoba znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji  koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną), nie powinna przychodzić do SP ZOZ. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym lub z Powiatową Stancją Sanitarno – Epidemiologiczną w Hajnówce, tel. 604441454; 698068518; 604279575.

Pacjenci zgłaszający się na wizytę w poradni podlegają procesowi wstępnej segregacji osób wchodzących na teren obiektów Szpitala poprzez wejście główne do budynku odbywającej się w holu przy Centralnej Rejestracji, która obejmuje: pomiar temperatury ciała; wypełnienie oświadczenia dotyczącego możliwości zakażania SARS Cov-2; weryfikację zabezpieczenia pacjenta w maskę ochronną; dezynfekcję rąk.

W przypadku gdy pacjent nie będzie zabezpieczony w maskę ochronną, personel obszaru segregacji odmówi mu możliwość wejścia na teren Szpitala.

PLANOWE PRZYJĘCIA DO SZPITALA

W przypadku planowych przyjęć do szpitala, prosimy aby kontaktowali się Państwo bezpośrednio z personelem lekarskim poszczególnych oddziałów celem ustalenia terminów.  

ODWIEDZINY

Na terenie Szpitala  wprowadzony został zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich Oddziałach SP ZOZ do odwołania. Z dniem 2 czerwca 2020r. koordynatorzy/ kierownicy poszczególnych oddziałów zostali upoważnieni do dokonywania odstępstw w powyższym zakresie, zwracając szczególną uwagę na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w danym oddziale. Osoby odwiedzające poddane zostaną procesowi wstępnej segregacji. 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W przypadku, gdy pacjent jest osobą niesamodzielną, w trakcie wizyty w poradni może asystować mu maksymalnie jedna osoba towarzysząca.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Przychodnia Rejonowa Nr 2 (budynek Szpitala) obecnie mieści się w części poz dla dzieci chorych, tel. do rejestracji 85 682 91 73. 

Apelujemy o ograniczenie liczby osób towarzyszących. W miarę możliwości pacjenci są proszeni o samodzielną wizytę w poradni.  

Jednocześnie apelujemy do Państwa aby wizyty w SPZOZ w Hajnówce ograniczyć wyłącznie do pilnych.  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, lekarzem lub administracją.

Rejestracja do Pracowni Endoskopii dokonywana jest wyłącznie telefonicznie, tel. 85 682 92 73. Do rejestracji wymagane jest przekazanie danych ze skierowania.

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych.

 

Font Resize
Contrast