Jeśli badania laboratoryjne to w nowoczesnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w SP ZOZ. Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji o naszym stanie zdrowia, dostarczają około 70% informacji niezbędnych dla postawienia diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Są też najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji o naszym stanie zdrowia.  

Generują tylko średnio 3,3 % kosztów opieki zdrowotnej (wyniki kontroli NIK), co czyni je jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia. Medyczne laboratoria przynoszą dla szpitala zysk – zarówno finansowy, jak i wynikający z poprawy parametrów zdrowotnych populacji na danym terenie. Rola medycznego laboratorium diagnostycznego w szpitalu oraz samych diagnostów współdziałających z lekarzami i dyrekcją szpitala jest bardzo istotna. Diagnostyka laboratoryjna jest ważną dziedziną medycyny, badania laboratoryjne dostarczają informacji o stanie zdrowia pacjentów, pozwalają wykryć choroby we wczesnym stadium rozwoju i wpływają na właściwie prowadzony proces terapeutyczny obniżając w ten sposób koszty leczenia.

O pracy diagnosty laboratoryjnego, o jakości badań, a także o tym jak ważna jest profilaktyka opowiada dr n. med. Iwona Ponurkiewicz, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SP ZOZ w Hajnówce.

Rozmawia Katarzyna Miszczuk, na stronie: http://powiat.hajnowka.pl/node/10876

 

Font Resize
Contrast