Nasi lekarze zasłużeni dla powiatu

Z radością informujemy, iż Koordynatorzy naszych dwóch Oddziałów: dr. n med. Anna Nowicka – Ciełuszecka oraz lek. Jerzy Pawluk otrzymali tytuły „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. Do grona Zasłużonych dołączył również wieloletni pracownik naszego Zakładu, Wiktor Bura.

Powyższy tytuł ustanowiony został w 2008r., decyzją Rady Powiatu. Przyznawany jest przez Radę Powiatu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego. W czwartek, 8 lutego po raz dziesiąty w filii przedsiębiorstwa Pronar w Hajnówce odbyła się uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. W tym roku Rada Powiatu podjęła uchwały o nadaniu tytułu trzynastu osobom, dwóm przedsiębiorstwom, dwóm stowarzyszeniom  oraz dwóm wydawnictwom.  Wśród laureatów tegorocznej edycji są dr n. med. Anna Nowicka – Ciełuszecka, Koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przy SP ZOZ w Hajnówce oraz lek. Jerzy Pawluk, Koordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, a także emerytowany pracownik SP ZOZ, Wiktor Bura.

– Pani Anna Nowicka – Ciełuszecka od początku swojego zatrudnienia w hajnowskim szpitalu dała się poznać jako osoba szczególnie oddana problemom swoich pacjentów. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie nadania tytułu – W pracę na ich rzecz zawsze wkłada całe swoje serce, a anielska cierpliwość i serdeczność to cechy, które przejawiała wobec nich na co dzień. Pełniąc funkcję Ordynatora konsekwentnie stara się budować prestiż Oddziału dążąc do systematycznego podnoszenia jakości świadczonych w nim usług medycznych. Dlatego też efekty pracy kierowanego przez dr Nowicką – Ciełuszecką Oddziału przyniosły rzadko spotykany w przypadku placówek szczebla powiatowego rozgłos. Dorobek naukowy w zakresie leczenia jednostek chorobowych takich jak borelioza czy też odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, z którymi niewiele placówek w Polsce ma do czynienia, zdobył bowiem autorytet środowiska lekarskiego w skali całego kraju.

Z kolei Koordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Jerzy Pawluk, zdaniem radnych powiatu hajnowskiego, wyróżnia się ogromną charyzmą, empatią i troską o dobro pacjenta, co potwierdza dwukrotna nominacja do nagrody im. dr Kanigowskiego.

– Karierę zawodową dr Pawluka stawiać można jako wzór postępowania zgodnego z zasadami etyki lekarskiej. W trakcie pracy w Oddziale dał się poznać jako charyzmatyczny i stanowczy lekarz, którego opanowanie i pewność siebie okazywane w trakcie diagnozowania i leczenia dawały spokój i poczucie bezpieczeństwa korzystającym z usług Oddziału pacjentom. Ogromny zasób wiedzy oraz nabywanego z upływem kolejnych lat tak cennego w tym zawodzie doświadczenia sprawił, iż od dawna cieszy się mianem znakomitego pulmonologa. Posiada przy tym niezwykłą umiejętność nawiązywania więzi ze swoimi pacjentami dzięki czemu potrafi zyskiwać ich szczególną sympatię. – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Pan Wiktor Bura był wieloletnim pracownikiem SP ZOZ, jako specjalista w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto od 1956 roku Wiktor Bura jest korespondentem Tygodnika Niwa, gdzie zajmuje się tematyką historyczną i krajoznawczą na Podlasiu. 

– Będąc menadżerem Zespołu Folklorystycznego „Cegiełki„ z Lewkowa Starego, Pan Wiktor Bura dał się poznać jako świetny organizator dbający o rozwój zespołu, otwarty na ludzi i ich potrzeby, a także na nowe sytuacje i wydarzenia na rynku muzycznym. Swoją codzienną pracą z zespołem Pan Wiktor Bura przyczynił się do promocji podlaskiej kultury w kraju i za granicą. – czytamy w uzasadnieniu – Duże zaangażowanie Pana Bury w wykonywanie swoich służbowych obowiązków oraz Jego aktywna praca na rzecz społeczności lokalnej wielokrotnie doceniane były przez władze lokalne i wojewódzkie, wyrazem czego były liczne nagrody i odznaczenia.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Font Resize
Contrast