Nasz Oddział Położniczy wśród najlepszych porodówek na Podlasiu

Fundacja Rodzić po Ludzku przygotowała ranking, który na podstawie ankiet wypełnionych przez młode mamy, wskazuje placówki przyjazne matce i dziecku. Hajnowski szpital, w tegorocznym rankingu, uplasował się na czwartym miejscu w województwie podlaskim spośród 17 szpitali, uzyskując w kategorii ocena zadowolenia z opieki 93,79 procent.

Jak informują organizatorzy rankingu „Głos matek”, jego celem poza wskazaniem placówek przyjaznych matce i dziecku, jest promowanie miejsc, w których kobieta może urodzić „po ludzku”. Ranking jest oceną konsumencką kobiet i wynika z subiektywnych wrażeń dotyczących pobytu w placówkach medycznych. Wskazuje na poziom realizacji poszczególnych zapisów prawa oraz na jakość świadczonych usług. Nie jest oceną profesjonalizmu lekarzy i położnych w zakresie sztuki medycznej. To suma odpowiedzi kobiet na pytania o przygotowanie do porodu, doświadczenia z przebiegu porodu i pobytu na oddziale położniczym.

Ankieta podzielona jest na obszary: realizacji planu porodu, swobody rodzenia, kontaktu z dzieckiem po narodzinach, opieki podczas cięcia cesarskiego, pomocy w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, realizacji praw pacjenta, warunków w szpitalu, oceny postawy personelu, zadowolenia z opieki. W każdym obszarze szpital ma możliwość uzyskania 100 procent. Do całościowej oceny zostały włączone także subiektywne oceny satysfakcji kobiet w wyżej wymienionych obszarach.

Bardzo dziękujemy wszystkim młodym mamom, które na zaufały, powierzając się naszej opiece w okresie ciąży i połogu, a także zachęcamy do udziału w ranking, link: https://gdzierodzic.info/

Wasz odbiór naszej pracy i zaangażowania, Wasze pozytywne oceny są dla nas czynnikiem ogromnie motywującym, a także wskazówką jakie obszary należy dodatkowo udoskonalić.

Font Resize
Contrast