Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk

tel. 85 682 92 02 (sekretariat)

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n.med. Tomasz Musiuk

tel. 85 682 92 02 (sekretariat)

Naczelna Pielęgniarka

Irena Pawlenko

tel. 85 682 91 58

Font Resize
Contrast