Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Personel medyczny:
Koordynator Oddziału dr n.med. Tomasz Musiuk

lek. med. Tamara Góralewska-Paszkiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Tarasij Ostrowierch – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Elżbieta Timoszuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marek Ziniewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. med. Agnieszka Kułaczewska – Szymańczuk
lek. med. Agnieszka Kuczko

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Siemieniuk – specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kontakt:
Punkt pielęgniarski: 85 682 91 26
e-mail: oit@spzoz.hajnowka.pl

 

Font Resize
Contrast