Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Personel medyczny:
Koordynator Oddziału dr n.med. Tomasz Musiuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek.  Tamara Góralewska-Paszkiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Tarasij Ostrowierch – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Elżbieta Timoszuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marek Ziniewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. Agnieszka Kułaczewska – Szymańczuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Siemieniuk – specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kontakt:
Punkt pielęgniarski: 85 682 91 26
e-mail: oit@spzoz.hajnowka.pl

 

Font Resize
Contrast