indeksOddział Pediatryczny


 

Koordynator Oddziału:
lek. med. Paulina Masalska – specjalista chorób dzieci

Zespół lekarzy:
lek. med. Barbara Sacharczuk – specjalista chorób dzieci
lek. med. Jolanta Mekrouda – pediatra, neonatolog
lek. med. Katarzyna Tyszko – Kolada – specjalista z zakresu pediatrii
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna Szpakowicz – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział Pediatryczny składa się z pododdziału dzieci młodszych i pododdziału dzieci starszych. Liczy 20 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru. W Oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku 0-18 lat. Główne przyczyny hospitalizacji to choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowego, układu krwiotwórczego, schorzeń endokrynologicznych i przemiany materii. Ponadto leczone są dzieci wymagające wstępnej diagnostyki i leczenia zachowawczego przed przekazaniem do wysokospecjalistycznych ośrodków klinicznych.

Dzieciom przebywającym w Oddziale staramy się zapewnić jak najlepsze warunki socjalno – bytowe oraz komfort leczenia, w tym możliwość przebywania  rodziców i opiekunów. Posiadamy jednoosobowe, komfortowo wyposażone sale matka – dziecko, a także hotel dla matek.

Nasz personel stale się doskonali, aby pacjenci mieli jak najbardziej fachową opiekę.

 

Kontakt:
Koordynator Oddziału: 85 682 92 66
Gabinet Lekarski: 85 682 92 67
Pielęgniarka Oddziałowa: 85 682 92 68
Dyżurka pielęniarska: 85 682 92 70
e-mail: pediatria@spzoz.hajnowka.pl

Font Resize
Contrast