Odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zgodnie ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568 ), przekazując SP ZOZ w Hajnówce darowiznę  na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku, mogą ją Państwo odliczyć w podatku PIT i CIT.

Wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekazania, tj.:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 200 proc. darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 150 proc. darowizny,
  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 100 proc. darowizny.

 

Font Resize
Contrast