Opieka duszpasterska


Pacjenci hospitalizowani w oddziale mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w oddziale przysługuje prawo do uczestnictwa w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem.

Msze święte i nabożeństwa w Kaplicy Szpitalnej odbywają się:

dla wiernych obrządku rzymskokatolickiego w środy i soboty o godz. 16.00

dla wiernych obrządku prawosławnego w środy i soboty o godz. 14.00

oraz dodatkowo w ramach obchodów świąt religijnych

Numery telefonów kontaktowych do Kapelanów Szpitalnych dostępne są w Punktach Pielęgniarskich.

Numery kontaktowe do pozostałych wspólnot religijnych funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka:

Kościół Chrześcijan Baptystów
Zbór w Hajnówce
Kościół: 85 682 23 51
Kościół Zielonoświątkowy
Zbór w Hajnówce
Kościół: 85 682 41 57
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół: 85 683 47 80

Font Resize
Contrast