Opracowanie oraz wydruk materiałów edukacyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie treści merytorycznej, opracowanie graficzne oraz wydruk materiałów edukacyjnych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej,  w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji  nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego  Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”. Oferty należy składać do dnia 15.11.2016 r. do godz. 10:00.

Font Resize
Contrast