Otrzymaliśmy dofinansowanie z KFS

Troszcząc się o jakość udzielanych świadczeń umożliwiamy pracownikom podnoszenie kwalifikacji, miedzy innymi zabiegając o środki z zewnętrzne. W 2017 r. pozyskaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Z dofinansowania tego skorzystało łącznie 127 osób na kwotę łączną 60 400 zł., z czego 20 % było wkładem własnym SP ZOZ. W ramach KFS zrealizowaliśmy kursy specjalistyczne przeznaczone dla pielęgniarek i położnych. Zakres kształcenia personelu w 2017 r. objął:

– kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

– kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

– kurs specjalistyczny terapia bólu przewlekłego u dorosłych

– kurs specjalistyczny terapia bólu ostrego u dorosłych.  

Font Resize
Contrast