Przedmiotem konkursu są usługi medyczne w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 17. 10.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariacie Szpitala, pokój 121 , ul. doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce.

Jak już Państwa informowaliśmy podczas tegorocznego II Pikniku Myśliwskiego w Lipinach odbyła się licytacja „Myśliwi dzieciom”, z której dochód w wysokości 4 620 zł. przekazany został na rzecz naszego Oddziału Pediatrycznego.

Font Resize
Contrast