Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy do pracy w oddziałach szpitalnych. Informacja telefoniczna pod numerem: 85 682 92 02, email: spzoz@hajnowka.pl.

W piątek (10 sierpnia) z rąk organizatorów II Pikniku Myśliwskiego otrzymaliśmy dar pieniężny w wysokości 4 620 zł. Podczas Pikniku odbyła się  licytacja „Myśliwi dzieciom ”, z której dochód przekazany został na rzecz naszego Oddziału Pediatrycznego.

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2018r. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim, udzielająca świadczeń  w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego ma nową siedzibę.  Obecnie Poradnia znajduje się przy ul. Rejonowej 3A, w Bielsku Podlaskim. Telefony kontaktowe: 575 070 035; 85 307 00 35.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego, w wieku 18 -64 lata, pracujących w sektorze „rolnictwo, łowiectwo, rybactwo”, czyli działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin uprawnych, chowem i hodowlą zwierząt, pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych, pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska. Z projektu wyłączeni są leśnicy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o nowej odsłonie kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać” promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, np. AIDS.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni absolwentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapii kształcących się na studiach magisterskich do pracy w okresie wakacyjnym.

Font Resize
Contrast