Informujemy, iż od 1 sierpnia 2018r. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim, udzielająca świadczeń  w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego ma nową siedzibę.  Obecnie Poradnia znajduje się przy ul. Rejonowej 3A, w Bielsku Podlaskim. Telefony kontaktowe: 575 070 035; 85 307 00 35.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego, w wieku 18 -64 lata, pracujących w sektorze „rolnictwo, łowiectwo, rybactwo”, czyli działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin uprawnych, chowem i hodowlą zwierząt, pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych, pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska. Z projektu wyłączeni są leśnicy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o nowej odsłonie kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać” promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, np. AIDS.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni absolwentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapii kształcących się na studiach magisterskich do pracy w okresie wakacyjnym.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni fizjoterapeutę. Informacja telefoniczna pod numerem: 85 682 92 02, email: spzoz@hajnowka.pl

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, w piątek (29 maja) odbyło się spotkanie integracyjne pielęgniarek i pielęgniarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, związane z obchodami powyższego święta.

Informujemy, że w związku z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od 22 maja 2018r., na czas remontu, Punkt Pobrań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego przeniesiony zostaje do Poradni Chorób Zakaźnych.

Font Resize
Contrast