Pilnie zatrudnimy osobę do pracy w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

         Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje osoby do zatrudnienia w charakterze Koordynatora Terenowego projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.        

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2018 r. pod adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

 17 – 200 Hajnówka

 woj. podlaskie          

          W przypadku zainteresowania omówieniem ewentualnych szczegółów współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (85) 682 90 42  

Font Resize
Contrast