• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ.

Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, deklaracja może być zgłoszona na podstawie numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
● poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
● poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
● świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
● poradę patronażową,
● świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
● badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
● szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarza/Pielęgniarki/Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej  pobierz

Nasi Lekarze


POZ dorośli

Przychodnia Rejonowa Nr 1

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

tel. 85 682 90 06 (rejestracja)

lek. Eugenia Korolko – lekarz chorób wewnętrznych

lek. Sebastian Kida – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej

lek. Walentyna Pawłowska – specjalista z zakresu reumatologii, lekarz chorób wewnętrznych

lek. Marta Sakowska

Przychodnia Rejonowa Nr 2

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35

Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 91 70 , 85 682 91 76 (rejestracja)

 lek. Anna Tychoniuk – Owłasiuk – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej oraz geriatrii

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35

Białowieża, ul. Puszczańska 2

tel. 85 667 24 68

lek. Lucyna Marciniak – specjalista z zakresu chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

lek. Wojciech Lemiesz

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35

Czeremcha, ul.Duboisa 13

tel. 85 685 00 00

lek. Przemysław Pawluczuk – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

poniedziałki, środy i piątki 8.00 – 12.30; wtorki i czwartki 10.30 – 15.30

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63

tel. 85 685 20 05

lek. Sebastian Kida – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej

lek. Wojciech Lemiesz

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35

Narewka, ul. Kolejowa 1

tel. 85 685 80 10; 85 685 86 90 (Poradnia Dziecięca)

lek. Mikołaj Wappa – lekarz chorób wewnętrznych

lek. Agnieszka Marzjan-Stocka – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35

Narew, ul. Kościelna 5

tel. 85 681 60 35

lek. Stefan Kuczyński – specjalista z zakresu medycyny ogólnej

lek. Wojciech Skąpski – specjalista z zakresu medycyny rodzinnej oraz pediatrii

 

POZ dzieci

Przychodnia Rejonowa Nr 2

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35

Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 91 73 (rejestracja)

lek. Katarzyna Tyszko – Kolada –  specjalista z zakresu pediatrii

lek. Jolanta Mekrouda – specjalista z zakresu neonatologii

 

 

Font Resize
Contrast