• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

Dotyczy Projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20

pn.” Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem wyznaczonym dla projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego. Wszystkie zaplanowane zakupy wynikają wprost z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są stricte skierowane na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

W ramach projektu przewidziano:

Nazwa

Ilość

Zestaw do bronchoskopii: viedobronchoskop diagnostyczny HDTV, tor wizyjny HDTV, kolumna/wózek, sterownik i karta video, videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS HDTV, USG klasy premium kompatybilny z EBUS

1

Urządzenie medyczne umożliwiające w sposób nieinwazyjny oczyszczanie dróg oddechowych – asystor oddechu

2

Respirator stacjonarno-transportowy z wyposażeniem

10

Videolaryngoskop z wyposażeniem

2

USG przenośne z wyposażeniem

1

Urządzenie do dekontaminacji z wyposażeniem

1

Urządzenie do pomiaru stężenia hemoglobiny we krwi oraz pulsu

10

Urządzenie do inhalacji ciągłej 24/7

10

Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała

20

Ssak elektryczny

3

Monitor parametrów życiowych do izolatek

6

Centrala monitorująca do monitorów parametrów życiowych

1

Monitoring wizyjny pacjentów z centralą w dyżurce pielęgniarskiej (system 6 kamer)

1

USG przenośne z dwiema sondami Covex i endowaginalną

1

Pompa infuzyjna objętościowa

2

Kardiotokograf z możliwością monitorowania matki i pacjentki (RR, tętno, saturacja, pomiar temperatury, EKG)

1

Detektor tętna płodu

1

Zestaw do sprzątania z wózkiem domycia podłóg

1

Zakupiony sprzęt, aparatura i wyposażenie będą zainstalowane na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, SOR, Oddziale Chorób Płuc i Bloku Porodowym. Wszystkie zakupywane wyroby medyczne będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania (sprzęt, aparatura i wyposażenie, w tym ilość i parametry, są adekwatne do zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej).

Zakupione środki ochrony osobistej będą wykorzystywane na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Ich wykorzystanie zapewni wyższe bezpieczeństwo personelu w trakcie realizowanych procedur diagnostyczno-leczniczych.

Nazwa

Ilość

Zestaw ochrony osobistej – gogle + przyłbice ochronne

500

Maska FFP3

5000

Kombinezon ochronny

500

Źródła finansowania projektu:

Działania projektu są w pełni wykonalne pod kątem finansowym.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych działań przewidzianych w ramach projektu

2 358 757,50

Wartość dofinansowania ze środków EFRR oraz budżetu państwa

2 122 881,75

Wkład własny

235 875,75

Okres realizacji projektu (zakres rzeczowy projektu):  od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r.Font Resize
Contrast