Powiat Hajnowski na czwartym miejscu rankingu Najzdrowsze powiaty wg Dziennika Gazety Prawnej

Wg Dziennika Gazety Prawnej (Nr 48 z dnia 9.03.2017) w ogólnopolskim rankingu Najzdrowsze Powiaty, powiat hajnowski znalazł się w ścisłej czołówce, plasując się na czwartym miejscu na pięćdziesiąt sześć możliwych.

Przygotowując ranking zdrowia, dziennikarze Gazety Prawnej wzięli pod uwagę trzy kategorie:

 I kat. – zaplecze medyczne (ocenie poddano m.in. wyposażenie medyczne, ilość programów profilaktycznych, wynik finansowy),

II kat. – ocena zdrowia mieszkańców danego powiatu (ocenie poddano statystykę demograficzną danego regionu, w tym odsetek zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych)

III kat. – dostępność do badań.

Powiat Hajnowski w każdej z trzech kategorii może pochwalić się sukcesami, stąd wysokie, czwarte miejsce w rankingu. Głównie dzięki hajnowskiemu szpitalowi. Dzięki intensywnej pracy, umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych i wsparciu samorządów, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych,  przekształcając się tym samym się w nowoczesny ośrodek. Do najważniejszych inwestycji, mających miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat należą m.in.  otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (2014r. – obok nowych mebli, komputerów, zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez kleszcze – więcej tutaj), otwarcie nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej (2014r.), remont Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej (2015r.). A od 2016r. przy SP ZOZ funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Medycznej – to drugi taki ośrodek w województwie podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia. Najważniejszym zadaniem Domu jest  rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. w celu przywrócenia sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Szeroki katalog usług, z których korzystają pacjenci: codziennej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wspiera podopiecznych Domu w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym, SP ZOZ realizuje inicjatywy z zakresu promocji zdrowia. Placówka realizuje programy finansowane przez NFZ – „Program profilaktyki chorób układu krążenia”, „Program profilaktyki raka szyjki macicy” i „Program profilaktyki gruźlic”. Na tym nie koniec – w 2016 r. szpital zainicjował  własny program „Dbam o zdrowie”. Program skierowany  był do osób w wieku 55-60 lat objętych Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce i  obejmował pakiet badań w kierunku tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych  (więcej tutaj). Zainteresowanie programem ze strony pacjentów sprawiło, że placówka rozważa organizację podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Potwierdzeniem wszelkich pozytywnych zmian, jakie zachodzą w szpitalu jest jego wysoka lokata w prestiżowym rankingu „Bezpieczny Szpital”, przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade. Od kilku lat hajnowski SP ZOZ zajmuje miejsce w Złotej Setce najlepszych szpitali w Polsce – nie inaczej było w 2016r. (więcej o tym tutaj).

Także Starostwo Powiatowe w Hajnówce może pochwalić się sukcesami na polu promocji zdrowia. Powiat aktywnie propaguje ideę zdrowego trybu życia poprzez inicjowanie lub współorganizację przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców powiatu hajnowskiego w każdym przedziale wiekowym. W 2016 r. były to –  organizacja konkursów skierowanych do młodzieży „Czy palenie szkodzi” (kwiecień 2016), „Olimpiada wiedzy o AIDS etap powiatowy” (kwiecień 2016) a także współorganizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia PCK (grudzień 2016). Ponadto, w kwietniu 2016r. z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce odbyła się prelekcja pod hasłem „Pokonaj Cukrzycę” dotykającą problemu cukrzycy oraz otyłości wśród młodzieży. W ramach tego młodzież wysłuchała  pouczającego wykładu lekarza diabetologa Małgorzaty Pietrzak Zakrzewskiej.  Z kolei w listopadzie 2016r. z inicjatywy starostwa w placówkach prowadzonych przez powiat hajnowski odbyły się pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi.  W trakcie pouczających wykładów Pani Katarzyny Maksimowicz z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej  grupa ok. 130 uczniów zapoznała się z programami profilaktycznymi dotyczącymi raka piersi, sposobami leczenia i zasadami samobadania. Dodatkowo  dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku raka piersi, zakupionym przez starostwo, każdy zainteresowany mógł teorię samodzielnego badania przetestować w praktyce. Starostwo planuje kontynuację działań w 2017 roku. Kontynuowana ma być także akcja „Zdążyć przed cukrzycą”, organizowana co dwa lata – ostatni raz w 2015 roku. W  ramach tego mieszkańcy wszystkich gmin powiatu  hajnowskiego mogli bezpłatnie się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy.

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Dożywocie” Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany z żartobliwego kontekstu – niesie „na serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. Stąd każda akcja, każda inwestycja w kierunku promocji zdrowia jest „na wagę zdrowia”. Wysoka lokata w rankingu Najzdrowsze powiaty DGP stanowi potwierdzenie, że powiat hajnowski w zakresie ochrony i promocji zdrowia podażą we właściwym kierunku.

Katarzyna Miszczuk

źródło:http://powiat.hajnowka.pl

Font Resize
Contrast