Pracownia Rentgenodiagnostyki


 

PERSONEL:

Lekarze radiolodzy (wykonujący prześwietlenia i opisujący zdjęcia):
Kierownik Pracowni RTG: Ewa Gierman-Dec – lek. spec.radiodiagnostyki
Swietłana Kiryluk – lek.radiolog
Ryszard Sztyler – lek.radiolog
Monika Kalinowska – lek.spec.radiologii i dgn. obrazowej

Technicy elektroradiologii:
st. tech. Ewa Gryciuk,
mgr tech. Natalia Niczyporuk
st. tech. Alina Tichoniuk,
st. tech. Agnieszka Bagińska,
st. tech. Sabina Kacprzak,
st .tech. Beata Ostaszewska,
st. tech. Irena Surel .
mgr tech Wojciech Motowicki
mgr Marta Owerczuk

Zakres badań Pracowni Rentgenodiagnostyki obejmuje:
1. Wykonywanie zdjęć rtg:
● kostnych / m.in. zdj.kręgosłupa L/S; Th, C ; poszczególnych kości długich ;kk.czaszki ,miednicy ; poszczególnych stawów; inne zdj.ortopedyczne /
● klatki piersiowej,zatok.obocznych nosa;
● przeglądowych jamy brzusznej.
2. Wykonywanie zdjęć z kontrastem cieniującym:
● urografia,
● cystouretrografia mikcyjna/dla oddz.szpitalnych ,po ustaleniu wyk.bad. z Prac.Rtg/.
3. Badania kontrastowe przewodu pokarmowego:
● przełyk,
● żołądek,
● pasaż przewodu pokarmowego,
● wlew doodbytniczy/ dla oddz.szpitalnych,po ustaleniu wyk.bad.z Prac.Rtg/,

Pracownia RTG wyposażona jest w następujący sprzęt:
– aparat rentgenowski do zdjęć i prześwietleń FEEXAVISION, firmy Shimadzu
– aparat rentgenowski do zdjęć i prześwietleń EURASCOP 6 firmy Swissray
– aparat jezdny do zdjęć przyłóżkowych -VISITOR-firmy Villa System

Badania (wyłącznie radiograficzne) wykonywane są w systemie radiografii cyfrowej pośredniej. Dokumentacja zdjęciowa wykonywana jest w postaci cyfrowej na płytach CD-R.

● Pracownia rtg czynna całodobowo/od godziny 18.00 dyżur niemedyczny pełni technik RTG/
●  Rejestracja RTG znajduje się w obrębie Pracowni, godziny pracy Rejestracji 08.00-15.30. W tych godzinach są wykonywane planowe badania RTG.
● W godzinach 07.00-08.00 oraz 15.30-18.00 pacjentów /w przypadkach nagłych oraz kierowanych z SOR lub Ambulatorium Szpitala / rejestrują technicy RTG.

Lekarze radiolodzy pracują w godzinach 08.00-15.00. Wyniki badań (z opisami) wydawane są w dniu następnym po badaniu od godziny 12.00 . Tylko wyniki badań dzieci do lat 16, pacjentów po wypadku ,oraz oznaczonych przez lekarza kierującego na skierowaniu CITO, są opisywane i wydawane w dniu wykonania badania.

● Każdy pacjent przed wykonaniem badania kontrastowego z użyciem promieniowania rentgenowskiego jest informowany o przebiegu badania oraz podpisuje zgodę na wykonanie procedury diagnostycznej z wykorzystaniem promieniowania X.

● Kobieta w ciąży, przed wykonaniem badania rentgenowskiego musi powiadomić o tym fakcie rejestrację i osobę wykonującą badanie- w tym przypadku odstępujemy od wykonania badania rtg/oprócz przypadków uzasadnionych klinicznie i odpowiednio udokumentowanych,z podpisaniem zgody na badanie rtg przez pacjentkę/.

● Dzieci poniżej 16 roku życia powinny zgłosić się na badanie rentgenowskie z Rodzicem/ Opiekunem oraz z Książeczką Zdrowia Dziecka w celu dokumentacji przeprowadzonego badania.

● Badania kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych , jamy brzusznej, miednicy powinny być wykonywane po wcześniejszym zastosowaniu przygotowania. Instrukcja przygotowania jest dostępna w Rrejestracji Pracowni Rtg.

● Na badania, wymagające kilkudniowego przygotowania/badanie kontrastowe przewodu pokarmowego/żołądka, XII-cy ,wlew doodbytniczy/, urografia pacjent rejestruje się osobiście, lub telefonicznie oraz odbiera instrukcję przygotowania do w/w badania

 

Kontakt:
Pracownia RTG SP ZOZ w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17 -200 Hajnówka
Rejestracja RTG: tel. 85 682 91 37

Font Resize
Contrast