Prawa i obowiązki personelu medycznego w związku z wejściem w życie RODO

Dyrekcja SP ZOZ oraz Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników Zakładu na wykład Andrzeja Kurianowicza, radcy prawnego Kancelarii Prawa Medycznego i Gospodarczego

 18 września 2018 r. godz. 12.00,

w sali konferencyjnej szpitala

 Temat wykładu:

Prawa i obowiązki personelu medycznego w związku z wejściem w życie RODO.

 

Tematy poruszane podczas wykładu:

  • co to jest RODO, co zmienia RODO w codziennej praktyce poszczególnych członków personelu medycznego,
  • obowiązek informacyjny wobec pacjenta/jego rodziny a RODO,
  • zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w związku z wejściem w życie RODO,
  • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej personelu medycznego o RODO,
  • odpowiedzialność personelu medycznego w związku z przestrzeganiem praw pacjenta a RODO.

Czas trwania : 1-1,5 godz.                                             

Andrzej Kurianowicz – radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującej się m.in. w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; dodatkowo zdany egzamin sędziowski; wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położne) oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Koszty szkolenia pokrywa : PWS Konstanta S.A.

Font Resize
Contrast