Problematyka praw pacjenta – tematem konferencji powiatowej.

Aby poszerzyć wiedzę na temat praw i obowiązków pacjenta, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wspólnie z Zespołem ds. Etyki w SP ZOZ w Hajnówce, zorganizowało konferencję powiatową, która miała miejsce 28 listopada w hajnowskim szpitalu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z trzech powiatów: hajnowskiego, siemiatyckiego i bielskiego, personel medyczny niepublicznych ośrodków zdrowia z powiatu hajnowskiego, a także pracownicy naszego Zakładu.

Pracownicy Biura: Pani Lidia Smyk, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Pan Marek Cytacki, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Postępowań Wyjaśniających oraz Pan Mariusz Świder, Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Departamentu Postępowań Wyjaśniających, szczegółowo omówili wybrane aspekty wynikające z praw pacjenta, na przykład przymus bezpośredni, czy też prawo do informacji. Dodatkowo Pan Piotr Kononiuk, Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce, przedstawił uczestnikom spotkania formę i cele działalności Centrum.

Font Resize
Contrast