Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania.


 

W partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku realizujemy projekt „„Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.”, w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 5 038 245,30 zł, z czego wartość dofinansowania 4 628 255,30 zł. Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2021.

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, czyli 44 046 osób pracujących w sektorze rolnictwo, łowiectwo i rybactwo z terenu województwa podlaskiego w latach 2017 – 2021. 

Wynikiem realizacji Programu będzie poprawa zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez ocenę zagrożenia chorobami odkleszczowymi, wzrost poziomu wiedzy mieszkańców na temat zagrożenia tymi chorobami, naukę zasad profilaktyki oraz eliminowania czynników sprzyjających zakażeniu.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego, w wieku 18 -64 lata, pracujących w sektorze „rolnictwo, łowiectwo, rybactwo”, czyli działalności związane z:

– eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
– uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
– chowem i hodowlą zwierząt,
– pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
– pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Tak więc są to: rolnicy, osoby pomagające i zatrudnione w gospodarstwie rolnym, wędkarze oraz myśliwi. Z projektu wyłączeni są leśnicy.

W pierwszej kolejności planowana jest edukacja grupy docelowej, dlatego też realizowany jest cykl szkoleń, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Następny etap to szczepienia szczepieniem przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Koszt takiego szczepienia w ramach projektu wynosi 30 zł., za 3 dawki szczepień. Cena rynkowa jednej szczepionki wynosi od 90 do 100 zł.

Szkolenia organizowane w ramach programu:

24 września 2018r., godz. 13.00 – wykład dr n. med. Justyny Dunaj, z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku. 

30 sierpnia 2018r., godz. 16.00 – wykład dr n. med. Justyny Dunaj, z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

29 sierpnia 2018r., godz. 13.00 – wykład prof. dr hab. n. med. Sławomira Pancewicza, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

4 lipca 2018r., godz. 9.00 – wykład prof. dr hab. n. med. Sławomira Pancewicza, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

 

 

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w programie


Więcej informacji:

Rozmowa z dr n. med. Anną Nowicką – Ciełuszecką, koordynatorem Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego

Zaproszenie do udziału w projekcie „Profilaktyka chorób odkleszczowych”

Font Resize
Contrast