Przydatne linki

Komunikaty bezpieczeństwa, dotyczy wyrobów medycznych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa

Komunikaty bezpieczeństwa dotyczy produktów leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0

Decyzje GIF, dotyczy wycofania produktu leczniczego z obrotu (WC), wstrzymania ( WS) w obrocie lub jego dopuszczenia do obrotu
Główny Inspektor Farmaceutyczny ( GIF )

 https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje

Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL)

http://leki.urpl.gov.pl/

https://www.leki-informacje.pl/index-lekow-search

Rejestr Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

https://hajn-edm.hajnowka.psiez.pl

Elektroniczny Obieg Dokumentacji

https://hajn-eod.hajnowka.psiez.pl

Baza danych LRKM 

https://lkrm.bialystok.uw.gov.pl/index.php

ICentrum 

http://10.99.6.120/iCentrum/

Tomograf

https://10.10.6.1/

 

 

 

 

Font Resize
Contrast