Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Znak sprawy 2016/ 4.8./FS                                                                 Hajnówka, 02.12.2016r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce                                       

Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

e-mail: spzoz@onet.eu

nr fax: (85) 684-26-79

Zaproszenie do składania ofert.

 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

                   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych  dla dzieci, skład wg  załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

Zakład przeznacza nie więcej  niż  45 zł. na 1 paczkę.

 Liczba paczek- 200 szt.

Termin dostawy paczek –  do 15 grudnia 2016r.

 

Ofertę prosimy przesłać  do  dnia 12.12.2016r. (poniedziałek) do godz. 10.00

fax. 85-684 26 79     lub   e-mail:  spzoz@onet.eu 

lub sekretariat SPZOZ w Hajnówce  ul. Doc. Dowgirda 9  17-200 Hajnówka

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Rokita tel. 85 682 92 42

 

 

                                                                        Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                                                      Grzegorz Tomaszuk

 

 

 

 

Font Resize
Contrast